Vår- och underhållssopning

Vårsopning

När vintern släppt sitt tag drar vårsopningen igång i Falköping och i övriga tätorter. Först med en grovsopning och sedan en finsopning. Arbetet kan börja först när det är snö- och frostfritt på gator, gång- och cykelvägar.

Grovsopning

Vid grovsopning prioriteras i första hand gator med kollektivtrafik, samt större genomfartsleder. Gång- och cykelvägar som prioriteras är baserat på en kartläggning av vilka vägar som används av barn på väg till skolan. Blåmarkerade sträckor på kartorna visar vilka gator och cykelvägar som är prioriterade.

Finsopning

Under steg två finsopas alla gator i hela kommunen. I vilken turordning det sker varierar från år till år, för att någon gata, ort eller område inte alltid ska vara sist. Fastighetsägare får gärna sopa ner grus från tomt och uppfart på gatan, så tar sopbilarna hand om det vid finsopningen.

Tänk på!

Under finsopningen vill vi be alla att tänka på var bilen parkeras och följa uppsatta anvisningar. Visa även hänsyn till våra män och kvinnor som är ute på gatorna och arbetar!