Renhållning och snöröjning

Sandupptagning

Park- och gatuavdelningen ansvarar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning av kommunens gator och torg samt vår- och underhållssopning.

Snöröjning och sopning sker efter bestämda intervaller. Genomfartsleder och större gator med kollektivtrafik prioriteras först. Se kartor under länkarna nedan.