Cykling och cykelvägar

Skolbarn på väg till Mössebergsskolan

I Falköping finns många bra cykelbanor! Kommunen antog 2013 en cykelstrategi som vi arbetar kontinuerligt med för att förbättra, bygga ut och bygga ihop vårt gång- och cykelnät.

Cykelstrategin ligger till grund för kommunens arbete med att främja cykeltrafiken och öka andelen cykelresor jämfört med bilresor. Falköpings kommun eftersträvar ett långsiktigt hållbart transportsystem. Ett led i detta är att planera så att behovet av bilåkande i staden minskar. För att minska biltrafiken krävs bl.a. att förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken förbättras och utvecklas.

Förena nytta med nöje

Det finns inget färdmedel som är så skonsamt mot miljön och kräver så lite energi som cykeln. Om du cyklar får du motion, ökar ditt välbefinnande och bidrar till en bättre miljö. Förena nytta med nöje och cykla till skolan eller jobbet. Du får frisk luft, motion och kommer ofta snabbare fram än med bilen.

Kommunens cykelstrategiPDF

Cykelvägnätet prioriteras

I Falköpings stad finns det cykelbanor utmed drygt 30 procent av våra gator. Utmed våra huvudgator är siffran hela 75 procent. Utbyggnad sker hela tiden och under 2015 lade kommunen 7 miljoner kronor på att utöka cykelvägnätet.

Skolvägar kartläggs

Samtidigt som mellanstadieelever får trafikutbildning av NTF, så ritas deras skolväg in på kartan. Det kommer att ligga till grund för nya cykelvägar och förbättring av de befintliga.

Cykelnavigator

För att hitta den bästa vägen till din skolan eller arbetet kan du låta Graphhopperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster göra jobbet.
Dra den röda och gröna markören till start- respektive slutpunkt och låt programmet välja den bästa vägen för dig. Högerklicka i kartan för att lägga till destinationer på vägen.

Cykelkartor

Webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med cykelvägar och navigering

Läs mer om Falköpings cykelsatsning och hitta förslag på cykelrundor på Cykelcentrum.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.