Trottoarpratare och anslagstavlor

Trottoarpratare

För trottoarpratare och annan skyltning på offentlig plats gäller nedanstående riktlinjer.

För att få nyttja offentlig plats för uppställning av trottoarpratare och andra skylttyper krävs tillstånd av Polisenlänk till annan webbplats. Trottoarpratarna ska vara utformade enligt skyltprogram för centrala Falköpings Stad och som är accepterade av Synskadades Riksförbund.

En trottoarpratare per verksamhet

Endast en trottoarpratare per verksamhet får sättas upp och då endast under tiden verksamheten är öppen. Trottoarprataren ska då vara placerad i anslutning till verksamheten, på plats som anvisats av kommunen. För all skyltning gäller att minst 1,5 m av gångbanans bredd ska vara fri för gångtrafik. 

Tillstånd och avgift

Tillstånd kan beviljas för högst tre i taget. Avgift tas enligt kommunens taxaPDF för upplåtelse av offentlig plats. För närvarande är avgiften för trottoarpratare 500 kr/år.

Blomsterhandlare kan ges tillstånd att ställa upp blommor om området inhägnas tydligt. För annan skyltning på offentlig plats än ovanstående krävs tillstånd av Polisen för varje enskilt tillfälle.
 

Anslagstavla

Det är gratis att sätta upp en affisch eller lapp på någon av kommunens anslagstavlor. Du finner dem här:

  • I centrum, vid apoteket
  • Vid Ålleberg Center, utanför Maxi
  • På Ranten, vid Hasselqvist och på Järnvägstorget
  • Wetterlinsgatan, i korsningen vid Dotorpsgatan
  • S:t Olofsgatan, mittemot Plantis
  • Floby
  • Stenstorp