Parker och grönområden

Mössebergsparken

I tätorterna i Falköpings kommun finns ett antal parker och grönområden för rekreation och förskönande av stadsmiljön. Det finns också alléer och planteringar i rabatter och urnor på torg och utmed gator. Dessa sköts av Park- och gatuavdelning. De två mest kända parkerna i Falköping är Plantis och Mössebergsparken.

Plantis

Plantis, Planteringsförbundets park, är en grön oas längs S:t Olofsgatan. Där finns gånggriften Kyrkerör, amfiteater, Falbygdens museum, Kavlåsstugan, boulebana och lekplats. Parken anlades 1885 av Planteringsförbundet.

Mössebergsparken

Mössebergsparken sträcker sig från Danska vägen upp på bergsplatån till utsiktstornet. I parken finns vandrarhem, lekplats, två små dammar, fontän samt byggnader som hörde till Mössebergs Vattenkuranstalt.

Parken anlades 1865 som en del av vattenkuranstalten. Mössebergsparken och byggnaderna är byggnadsminnesförklarade sedan 1979.