Allmän plats

Ingång till Plantis

Allmän plats inkluderar gator, trottoarer, torg, parker och grönområden. Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för speciellt bruk. Det kan vara användning till uteservering, olika musikarrangemang, torgmöten, uppställning av byggnadsställningar, försäljningsstånd, med mera.

Tillståndsöks hos Polismyndigheten, telefon 114 14. Tryck 0 (noll) och fråga efter Polisen i Falköping. Eller sök via deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas. Falköpings kommun tar ut en avgift för visst nyttjande av allmän plats/kommunal mark. Eventuell avgift faktureras i efterskott. Läs mer om nyttjande av kommunal mark.

Uteservering

Uteserveringar har blivit ett allt mer populärt inslag i stadsmiljön under sommarmånaderna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram råd och riktlinjer för att underlätta vid anordnande av uteserveringar och för att förtydliga kommunens ambitioner i samband med tillståndsprövning.

Riktlinjerna gäller bygglovfria uteserveringar på gatumark (i tillämpliga delar även på tomtmark) och sammanfattar de krav som Falköpings kommun ställer på utformningen av uteserveringar inom Falköpings stad med huvudinriktning på stadens och Rantens centrum.

Restaurangveranda och friluftsservering: 100 kr/kvm och säsong

Annat kommersiellt ändamål

 • Tivoli eller liknande nöjesanordning: 750 kr/dag (inkl. anslutning till vatten- och elnät, samt kostnad för eventuell trafikavstängning samt renhållning. Förbrukningsavgifter debiteras separat).
 • Cirkus: 750 kr/dag
 • Annat kommersiellt utnyttjande: 1,25 kr/kvm och påbörjad vecka. Minimiavgift 150 kr

Ställningar samt rivningar

 • Enbart gångbana: 12,50 kr/kvm och månad. Minimiavgift 250 kr
 • Intrång på körbana: 12,50 kr/kvm och månad. Minimiavgift 250 kr

Upplag, bodar och dylikt

 • På parkmark: 12,50 kr/kvm och månad. Minimiavgift 250 kr
 • På körbana eller gångbana: 12,50 kr/kvm och månad. Minimiavgift 250 k

Skyltvaror, trottoarpratare med mera

Mötestält och lotterivagnar

 • Mötestält (kommersiell verksamhet): 125 kr/dag
 • Mötestält (ej kommersiell verksamhet): Avgiftsfritt
 • Lotterivagn (eller lotteristånd): 125 kr/dag (gäller även på salutorgen och under marknadsdagar)
 • Lotterivagn eller lotteriplats för föreningar som är verksamma i Falköpings kommun: Avgiftsfritt

Platsen måste återställas i före upplåtelsen befintligt skick. Efter prövning i varje enskilt fall kan tekniska nämnden medge undantag från ovanstående föreskrifter. I beslut om undantag kan nämnden ange närmare villkor som ska gälla.