Torg och allmänna platser

Blomsterrabatt

På denna sida kan du läsa om vad som gäller för användandet av våra kommunala gator och torg. Du får också information om vart du ska vända dig med dina frågor.

Du kanske vill sälja blommor, kläder, mat eller någonting annat på torget eller ha en uteservering utanför ditt kafé eller din restaurang. Här kan du även få information om vad som gäller angående nyttja kommunal mark eller ställa upp trottoarpratare.