Parkering vid resor

Pendelparkeringar resecentrum

Vid Resecentrum med infart från Nils Ericsonsgatan finns korttidsparkeringen med cirka 200 parkeringsplatser. Vid Brogärdet, cirka 500 meter bort, finns långtidsparkeringen med ytterligare cirka 120 parkeringsplatser. Finns behov av att parkera längre tid än 10 dygn kan i särskilda fall undantag ges om man kontaktar kommunens trafikingenjör.

Korttidsparkering

Korttidsparkering vid resecentrum

Inom parkeringsområdet vid resecentrum går det att parkera i 24 timmar. Här finns också parkeringsplatser för dem med tillstånd för rörelsehindrade, 30 minuters parkering samt en av- och påstigningszon. På Järnvägsgatan och Sankt Sigfridsgatan utmed Järnvägstorget finns ett antal parkeringsplatser med möjlighet att parkera i 15 eller 30 minuter. Närmast perrongen finns ett par platser reserverade för taxi.

För parkering på platser med tillåten parkering i 24 timmar behövs ingen p-skiva. Övriga platser kräver p-skiva och för de platser som finns för personer med tillstånd för rörelsehindrade krävs ett giltigt tillstånd. All parkering är kostnadsfri.

Långtidsparkering

Långtidsparkering vid Brogärdet

Inom parkeringsområdet med infart från Brogärdesgatan finns möjlighet att parkera vid resor på längre tid. Här finns ett antal parkeringsplatser med möjlighet att parkera i 10 dygn i en följd. På övriga parkeringsplatser är det tillåtet att parkera i 24 timmar.

P-skiva behövs inte för att parkera inom parkeringsområdet. All parkering är kostnadsfri.