Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkering för person med tillstånd för rörelsehindrad

Du som har ett rörelsehinder och är folkbokförd i Falköpings kommun kan ha rätt till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet är till för att du ska kunna parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bilen själv, kan du endast i undantagsfall vara berättigad till ett parkeringstillstånd.

Om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du kan ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du kör bil men har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan fordonet och målpunkten. Du kan i undantagsfall ha rätt till parkeringstillstånd även som passagerare men då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare som väntar medans fordonet parkeras och i detta fall beviljas inte parkeringstillstånd för passagerare.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Blanketter för ansökan finns här nedan som du kan fylla i och skicka in här på webben eller som du kan skriva ut och posta in till park- och gatuavdelningen på kommunen. Innan handläggningen påbörjas krävs det att ansökan är komplett. Det är du som ansöker som ansvarar för att din ansökan är komplett när den lämnas in. För att ansökan ska bedömas som komplett krävs det att alla uppgifter på blanketten har fyllts i, att det finns bifogat ett läkarintyg i original samt att du bifogar bilagan med din namnteckning och ett aktuellt foto. Tänk på att parkeringstillståndet endast kan sökas i den kommun du är folkbokförd i. Tillståndet gäller i fem år och kan inte förlängas utan en ny ansökan måste alltid göras. Detta innebär att en prövning görs utan hänsyn till tidigare prövning och ett nytt läkarintyg och foto måste lämnas vid varje ansökningstillfälle. Ett utgånget tillstånd makuleras efter fem år och är då inte giltigt.

Utfärdat parkeringstillstånd gäller i hela landet och i samtliga EU-länder. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkera med tillstånd

För att kunna parkera på platser som är reserverade för personer med rörelsehinder krävs ett giltigt parkeringstillstånd. Tillståndet ska ligga väl synligt i framrutan när du parkerar. Tillståndet är personligt och gäller för antingen förare eller för passagerare. Om du innehar ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du:

  • parkera under högst tre timmar i följd där lokala trafikföreskrifter förbjuder parkering
  • parkera under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar
  • parkera under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar
  • parkera på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som är angiven på platsen
  • parkera under högst tre timmar på gågata

Tillståndet gäller inte

  • på privat mark (kvartersmark) eller i garage om inte ägare medgivit det
  • där det är förbjudet att stanna
  • på plats för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats, vändplats
  • på hållplats för buss
  • på huvudled