Parkering centrum

I centrum finns cirka 800 parkeringsplatser fördelade på parkeringsområdena Hästbacken, Köttorget, Trätorget, Klockaren, Prästgårdsgärde och Gästgivaren. Här finns på vissa gator möjlighet till gatuparkeringar och det finns 15 platser reserverade för personer med tillstånd för rörelsehindrade.

På Hästbacken finns platser med möjlighet att parkera i 2 timmar, 3 timmar och 24 timmar. På Köttorget och Trätorget går det att parkera i 2 timmar och vid Landbogatan ligger Klockaren med 2 timmars tillåten parkering. Ett par kliv därifrån, närmare Hwassgatan, finns ett stort antal platser med 24 timmars tillåten parkering. M3ed infart från Trädgårdsgatan finns Gästgivaren med både 2 timmars och 24 timmars tillåten parkering,

På vissa av gatorna finns platser som tillåter 30 minuters eller 1 timmas parkering. Inom centrum finns totalt 15 stycken platser som reserverats för dem med tillstånd för rörelsehindrad. På Hästbacken och på parkeringsområdet närmare Hwassgatan finns ett antal platser för husbil, lastbil, buss och släpvagn.

På kartan nedan finns parkeringsplatserna markerade.

Parkering centrum