Parkering centrum

I centrum finns parkeringsområden Hästbacken, Köttorget, Trätorget, Prästgårdsgärde och Gästgivaren. Här finns på vissa gator möjlighet till gatuparkeringar och det finns 15 platser reserverade för rörelsehindrade.

Parkering centrum

I centrum finns cirka 800 parkeringsplatser på allmän plats. På Hästbacken finns platser med möjlighet att parkera i 2 timmar, 3 timmar och 24 timmar. På Köttorget och Trätorget går det att parkera i 2 timmar och en bit därifrån, närmare Hwassgatan, finns ytterligare platser med 24 timmar.

På vissa av gatorna finns platser som tillåter 30 minuters eller 1 timmas parkering. Inom centrum finns också 13 stycken platser som reserverats för dem med tillstånd för rörelsehindrad. På Hästbacken och på parkeringsområdet närmare Hwassgatan finns ett antal platser för husbil, lastbil, buss och släpvagn.