Solskydd på förskolegårdar

Solskydd på förskolegård

Miljösamverkan i Skaraborg (MÖS) gjorde under hösten 2015 en inspektion av förskolor i kommunen. På flera förskolor upptäckte man brister gällande solskyddade utegårdar, som ledde till att solskydd byggdes.

Beslut om att sätta upp solskydd

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att sätta upp solskydd på de förskolor som MÖS angett i sin inspektion, efter en plan och kostnadsberäkning.

För att skydda våra förskolebarn från solens skadliga strålar, har politiken i Falköping avsatt pengar, så att vi kan sätta upp solskydd, berättar Ann Johansson, verksamhetschef för förskolan i Falköping. Jag upplever det som ett stort lyft, för de förskolor som fått skydd, eftersom vi även kan använda solskydden till att skapa små ”rum” på förskolegårdarna, fortsätter Ann.

Budget

1 miljon kronor.

De förskolor som fått solskydd

Broddetorps förskola, Gudhems förskola, Skytten, Hästbacken, Vindängens förskola, Trollet, Vartofta förskola, Lilla gunghästen, Mössebergs förskola och Sörgården är de förskolor som fått utökat solskydd efter inspektionen.

Detta är det bästa som gjorts! Vi har ont om träd och skugga på utegården, så det behövdes verkligen inför sommaren! säger Carina, förskolelärare på Hästbackens förskola. Solskyddet kommer att användas flitigt.