Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-06-16

Sankt Olofsgatan/Ströget enkelriktad i etapper

Karta över Sankt Olofsgatan

Ojämna plattor försvinner och asfalten ska nu bytas ut på ströget (som sträcker sig mellan Odengatan och Eriksgatan). För att arbetet ska kunna ske så effektivt som möjligt blir gatan enkelriktad i etapper.

Etapp 1 - Rivning

Sträckan mellan Kyrkerörsgatan och Eriksgatan hålls enkelriktad, till och med den 20 juni. Detta på grund av förberedelser inför asfaltering. Detta moment innebär att ett körfält i taget stängs av och att trafik i västra körfältet stängs av och leds på östra körfältet respektive tvärt om när det andra körfältet tas. In- och utfart från anslutande gator på de sträckor (östra eller västra) som för stunden är avstängda är fortfarande möjlig för fastighetsägare.

Etapp 2 - Asfaltering

Asfaltering påbörjas tisdag den 20 juni klockan 06.00, och pågår till onsdag den 21 juni klockan 20.00, mellan Odengatan och Bryngelsgatan som då stängs av för trafik helt. Flaggvakter kommer att kunna släppa in boende och verksamheter vid behov.

Mellan måndag den 26 juni klockan 06.00 och tisdag den 27 juni klockan 20.00, flyttas avstängningen till sträckan mellan Kyrkerörsgatan och Eriksgatan. Flaggvakter kommer att kunna släppa in boende och verksamheter vid behov.

Etapp 3 - Asfaltering

Onsdag den 28 juni klockan 06.00 – 18.00 kommer sträckan mellan Järnvägsgatan och Eriksgatan att beläggas. Trafiken regleras då med flaggvakter.