Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-08-15

Projekt Götavägen

Nu blir det nya VA-ledningar och ny gång- och cykelbana utmed Götavägen, mellan Fredriksbergsvägen och Wetterlinsgatan. Projektet startar i mitten av december, och vi räknar med att bli färdiga våren 2019.

Slutet gott, allting gott...

Projekt Götavägen börjar närma sig sitt slut, hela sträckan längs Götavägen är nu klar. Under den här veckan har våra anläggningsarbetare jobbat med dem sista VA-åtgärder på Slötagatan och kommer återfylla dem sista schakterna nästa vecka. Övriga anläggningsarbeten så som asfaltering, skyltning och belysning kommer komma under våren.

Med facit i handen har projektet avslutats på topp. Det började tufft under 2018 med mycket snö och avbrott i projektet, många arbetslag har varit på plats och kämpat för att ta igen förlorad tid och nu, ett år senare kan vi snart lämna Götavägen med nya ledningar och synliga resultat så som ny asfalt samt en breddad och säker gång- och cykelbana.

Projektet Götavägen har gett oss några punkter att förbättra, vilket vi har tagit med oss till kommande projekt i Kättilstorp där vi liknande Götavägen ska rustar upp VA-nätet i olika etapper. Du kan läsa mer om projektet i Kättilstorp under Kommunala byggprojekt - Projekt Kättilstorp.

Uppdatering

Projektet rullar på som bara den och vi kan till och med säga att det börjar närma sig slutet på detta projekt. Det är nämligen endast två hus på Götavägen, ett hus på Slötagatan samt delar av Karlebygatan kvar. Därefter ska även den sista inkopplingen av nya vattenledningen göras ute i korsningen Götavägen-Fredriksbergsvägen.

Just nu jobbar två lag med projektet och dem gör följande...

Lag 1: Jobbar på sträcket och är framme vid den sista fastigheten på Götavägen. Där efter går dem vidare på Slötagatan där ytterligare två fastigheter väntar.

Lag 2: Jobbar vidare med Karlebygatan samt återfyllning och fiber längst Götavägen.

PS!

I den här veckan kommer det även att läggas asfalt längst ytterligare en sträcka på Götavägen. På bilden ovan ser ni delar den första etappen som asfalterades tidigare i höstas.

Asfaltering på gång

Nu kan vi snart se märkbara resultat på Götavägen! Det kanske känns som att vi har grävt och grävt och att det inte händer så mycket, men varje fastighet som våra rörnätstekniker slutför är ett kliv i rätt riktning. Det kan vara svårt för er fastighetsägare att se eftersom det är under mark, men nu under veckan 37 kommer ett synligt resultat i from av asfalt. Asfalten kommer läggas från Wetterlinsgatan till Götavägen 65 vilket säkert många sett fram emot.

I övrigt jobbar det förtillfället 3 lag på Götavägen för att skynda på och komma ikapp missad tid. Följande lag gör detta:

Lag 1: Jobbar vidare med sträcket längs Götavägen.

Lag 2: Jobbar med Dalagatan.

Lag 3: Jobbar ikapp med el och fiber längs delarna där det asfalteras.

Ljuva och ljusa sommartider

Det går undan på Götavägen dels med projektet utmed gatan men även med grävning och separering på tomt. Vi kommer fortsätta att arbeta i ytterligare ett par veckor, därefter kommer arbetet stå still mellan vecka 29-32 på grund av semester. Just nu gräver sig lagen fort framåt och det börjar ta mycket på andra etappen. 

Lag 1: Jobbar på sträcket och håller på med återfyllning på Götavägen 67 och ska snart börja lägga dagvattenledning till Götavägen 66.

Lag 2: Jobbar på Almstigen och håller också på med återfyllning till viss del. Då det skedde ett avloppsras på Almstigen 5 som vi var tvungna att åtgärda utökades projektet med ytterligare två fastigheter. Tre av fyra fastigheter har nu fått frächa ledningar och i slutet av veckan ska vi relina vattenledningen från Götavägen ner mot Almstigen. Därefter kan vi slutföra fjärde och sista fastigheten.

Första etappen avklarad

Som rubriken lyder är första etappen avklarad med undatag att vi inte gått upp på Dalagatan. Dalagatan kommer komma i ett senare skedde då vi vill lägga fokus på Götavägen och påbörja andra etappen. Vårt ena lag arbetar ju nu på Götavägen 71 medans det andra laget har påbörjat arbetet vid Almstigen.

Uppdatering första etappen

Som alla nog har märkt har vi haft en senvinter med mycket snö vilket har gjort att vi har hamnat lite efter tidsplanen, vårt arbetslag har fått ryka in och hjälpt till med väghållningen av våra gator. Vi hade beräknat vara klar med första etappen i mitten av mars vilket vi passerat men vi är positiva och ser fram emot en arbetssam vår. Enligt planerna har ett andra lag kommit igång på Götavägen vilket gör att projektet går framåt i full fart.

Lag 1: Jobbar på för fullt på Götavägen där dem har gjort klart serviserna in till Götavägen 76 samt lagt nya dagvattenbrunnar. Dem har fortsätt lägga den nya vattenledningen utmed Götavägen och beräknas snart vara framme vid korsningen till Dalagatan.

Lag 2: Det nya laget som tillkommit har arbetat ner mot Rönnstigen där dem har och håller på att byta serviserna på Rönnstigen 7 och 8. Dem har även relinat vattenledningen från Götavägen.

Pst!

För den som är lite mer intresserad av tekniska frågor så tar vi en genomgång av relining. Relining är en bakgrund till en schaktfri teknik vid renovering av ledningar i marken men även i byggnader. Vid relining rensas ledningarna och därefter via olika metoder trär man ett nytt rör i det befintliga röret.

Nödvändiga avbrott under projektet.

För kännedom till er som bor på Götavägen samt andra berörda. Så länge snön faller och pryder våra gator kan detta påverka arbetet på Götavägen. Det sker och kommer att ske avbrott i projektet då vårt arbetslag på Götavägen måste rycka in och hjälpa till att underhålla väghållningen på kommunala gator samt gång- och cykelbanor.

Hur går det med första etappen på Götavägen?

Vårt arbetslaget jobbar på för fullt med första etappen. I riktning från Wetterlinsgatan har vår maskinist grävt sig fram och vår rörnätstekniker har börjat lägga den nya vattenledningen. Dem har stannat till vid Götavägen 77 och 78 där dem ska byta vatten- och spillvattenledningarna samt lägga en ny dagvattenledning.

Hur ser det då ut under marken? På den första bilden ser ni den nya vattenledningen som ska läggas utmed hela Götavägen. På den andra bilden som är tagen utanför Götavägen 77 ser ni den nya spillvattenledningen samt kablar.

Då var vi igång!

I veckan påbörjades arbetet på Götavägen. Självklart har vi inte grävt upp hela Götavägen utan har börjat med den första etappen som avser sträckan från Wetterlinsgatan till Dalagatan. Går allt som det ska och vår duktiga rörnätstekniker samt maskinist jobbar på utan hinder beräknas den första etappen vara klar i mitten av mars 2018.

Givetvis skulle vi börja med projektet i jul- och nyårstiderna men vi hoppas att detta inte stör er allt för mycket! Förhoppningsvis är ni som alla andra är ute i god tid...

En cykelkommun som främjar cykelpendling

Projektet är ett led i vår ambition att bli en cykelkommun som främjar cykelpendling och rekreation. Sträckan är även en viktig skolväg, därför prioriteras den. Projektet är också ett steg i förnyelsearbetet av VA-ledningar och annan infrastruktur i kommunen.

Vattnet kommer stundtals behöva stängas av

Under renoveringen av vattenledningen i gatan kommer vattnet stundtals att behöva stängas av. Detta kommer ske på vardagar mellan kl 8.00-16.00. Innan vattnet stängs av meddelar vi fastighetsägare om detta! Men det kan även bli akuta avstängningar/vattenläckor under arbetets gång.

Behöver ni vatten medan det är avstängt rekommenderar vi att tappa upp vatten. Det är också bra att inte tvätt- och diskmaskiner är igång under tiden som vattnet är avstängt. Vi ber om överseende med dessa olägenheter.

Ny belysning

Gatan kommer få ny belysning. Falbygdens Energi kommer samlägga el- och fiberkablar under projektets gång.

Gångbanan får en bredd på 0,75-1m, körytans bredd blir 7,5m, och den högra sidan får en cykelbana på 2m och gångbana på 1,5m.

Av säkerhetsskäl stängs vägen i etapper

För de boendes säkerhet och de som arbetar på plats kommer vägen att stängas av i etapper. En ungefärlig etappindelning finns på kartan nedan. Trafiken kommer periodvis att ledas om och framkomligheten kommer att påverkas. Om det skulle finnas behov att ta sig fram med till exempel transporter, kontakt oss så hjälper vi till att ordna det!

Har du frågor eller ett akut problem?

Du är välkommen att kontakta arbetsledare Kjell Björk vid frågor

0515-88 52 25

kjell.bjork@falkoping.se

 

Vid akuta problem efter arbetstid, ring vår jourtelefon
0515-88 77 77