Publicerad: 2019-08-08

Ny gång- och cykelväg utmed Parkgatan

I september påbörjades arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg och säkrare passager på Parkgatan. Efter vintern återupptas arbetet och under tiden påverkas framkomligheten för trafiken.

Hur påverkar det mig?
Under byggnationen blir det begränsad framkomlighet till infarter och till fastigheter. Det kommer också att förekomma byggtrafik till och från arbetsområdet med tunga fordon. Stundvis kan avstängningar vara nödvändigt för att garantera säkerheten för dem som utför arbetet. Vi hoppas på överseende med de störningar som arbetet kan orsaka och ber alla att respektera varningsskyltar.

Vad ska göras?
En ny gång- och cykelväg ska byggas utmed Parkgatan mellan Hwassgatan och Trädgårdsgatan. Samtidigt byggs passagerna vid Frejagatan, Odengatan och Torsgatan om för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt för att öka komforten för gående och cyklister.

Nya passager och ny gång- och cykelbana

Tidsplan?
Arbetet kommer att utföras i etapper med start under september månad. Först utförs arbetet med passagerna vid Frejagatan varpå gång- och cykelväg mellan Hwassgatan och Trädgårdsgatan anläggs. Förhoppningen är att gång- och cykelväg ska vara färdigasfalterat innan snön kommer. Nästa del består av åtgärder på korsningen Odengatan och Parkgatan och avslutningsvis åtgärder på passagen över Parkgatan vid Torsgatan. Går allt enligt plan beräknas arbetet vara slutfört framåt vårkanten 2019.

Kontakt (dagtid vardag 08:00-16:00)

Namn Håkan Gustavsson
E-post hakan.gustavsson@falkoping.se
Telefon 0515-88 52 44

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se