Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2018-09-04

Nya säkrare övergångsställen på Hwassgatan

Korsningen Sköttningsvägen och Hwassgatan har under sommaren byggts om. Passagen som är en viktigt skolväg blir nu säkrare med en upphöjd korsning, ny belysning och ny förbindelse för gång- och cykelväg. Nästa steg är de två passager som tillkommer vid infarterna vid det nya bostadsområdet. Arbetet pågår från början av september till mitten av oktober.

Vägavstängning och trafik i området

Arbetet startar den 5 september och beräknas vara färdigt den 12 oktober. För att upprätthålla en säker arbetsplats för de som arbetar på plats kommer Hwassgatan att stängas av mellan de två infarterna. Trafiken kommer att ledas om via de nya bostadsgatorna, se bifogad karta.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Projektledare
Rikard Andersson
Telefon 0515-88 51 32

Trafikingenjör
Therese Broman
Telefon 0515-88 52 11
Mail therese.broman@falkoping.se

Vid akuta problem efter arbetstid ring jourtelefon 0515-88 77 77.

Så här kommer vi stänga av gatorna

Omledning av trafik på Hwassgatan