Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-07-21

Invigning av Plantis cafe & bistro och äventyrsgolf

På nationaldagen 6 juni invigdes Plantis café & bistro och äventyrsgolfen. Under hösten och vintern 2018 kommer lekplatsen i Plantis att byggas.

Arbetet i Plantis fortsätter

Arbetet i Plantis är i full gång. Ströget är nyasfalterat. Cykelbanan längs med Ströget är klar och arbetet med entréerna till parken har startat.

Ströget

Lagom till midsommar var den nya gång- och cykelbanan längs med Ströget i Falköping färdig. En gång- och cykelbana som nu sträcker sig hela vägen från Ranten till Centrum och kan förse barnen på framförallt Centralskolan och Kyrkerörsskolan med en mycket säkrare skolväg. Samtidigt fick gatan en ny asfalt längs med hela sträckan.

Under hösten kommer arbetet fortsätta med upprustningen av Ströget. Gångbanan på den östra sidan ska få ny en plattsättning och belysning ska sättas längs med hela Ströget.

Plantisparken

Arbetet med de nya entréerna till Plantis har startat med tre portaler längs med St Olofsgatan och en ny entré till Muséet.

Under hösten kommer arbetet fortsätta med upprustningen av Plantis. Plantisparken ska ramas in av en ny häck, nya gångbanor i parken ska färdigställas och förses med ny belysning. En ny lekplats ska komma på plats och byggandet av den nya cafébyggnaden förväntas starta.


Plantis-projektet rullar på

Publicerad 2016-12-20

Plantis ska bli en levande och attraktiv mötesplats för människor i alla åldrar! Under 2017 händer följande.

Byggnad

Rivningen av det gula huset i Plantis är nu genomförd. En epok går i graven, men nästa år ska ett nytt café börja byggas. En ny cykelparkering kommer även att anläggas i anslutning till det nya caféet.

Tillfällig cykelväg

Under byggtiden för det nya caféet kommer en del gång och cykelvägar att stängas av på grund av att de inryms i arbetsområdet. En tillfällig cykelväg anläggs därför där den tidigare minigolfbanan var placerad.

Parkering

I samband med bygget av caféet kommer en del av den grusade parkeringen vid bion att användas som etableringsyta för byggentreprenören. Därefter kommer parkeringen att iordningställas för parkeringsplatser. Inom projektet avser man även att i framtiden kunna göra i ordning flera parkeringsplatser för att öka tillgängligheten i parken.

Mer belysning

Parken kommer att rustas upp och förses med 64 stycken nya LED-armaturer. Framförallt vid gångstråken.

Ny lekplats

En helt ny lekplats kommer att byggas och ersätta den tidigare.

Budget

Beräknad kostnad för den nya lekplatsen är 2 000 000 kronor.

Gång- och cykelbanan längs ströget

Arbetet med den nya gång- och cykelbanan (som sträcker sig mellan Odengatan och Eriksgatan) fortsätter till våren igen. För att arbetet ska kunna ske så effektivt som möjligt blir gatan enkelriktad, vilket gör att trafiken endast tar sig fram i nordlig riktning, det vill säga mot Ranten. Så kör du på Ströget från Ranten till Odengatan kommer du bli hänvisad till andra vägar genom orange vägvisning.


 

Nedan kan du läsa tidigare information
————————————————————————————
Publicerat 2016-07-14

Nya gång- och cykelbanan sträcker sig mellan Odengatan och Eriksgatan. Samtidigt som den byggs iordningställs parkens tre entréer och gränsen mot gatan med bland annat häckar och murar. Den gamla trädallén bevaras.

Tryggheten ökar när det blir lägre hastighet på vägen och ny belysning utmed. Ojämna plattor försvinner och asfalten byts ut, detta förbättrar tillgängligheten för alla människor. Här skapar vi en plats att mötas på; Ströget kommer inte längre bara vara en transportsträcka mellan Ranten och Centrum.

En säkrare skolväg

Den nya cykelbanan gör det säkrare för barn på väg till skolan. Många bor på Mösseberg och cyklar längs Ströget morgon och eftermiddag. I dag finns bara en markering i asfalten, och därmed tvingas de ut i vägen. Med den nya cykelbanan blir det en mycket säkrare skolväg.

Gatan enkelriktas

Sankt Olofsgatan enkelriktas mellan augusti och november 2016

För att arbetet ska kunna ske så effektivt som möjligt blir gatan enkelriktad, vilket gör att trafiken endast tar sig fram i nordlig riktning, det vill säga mot Ranten. Så kör du på Ströget från Ranten till Odengatan kommer du bli hänvisad till andra vägar genom orange vägvisning.

Arbetet sker i etapper och pågår mellan augusti och november.

Kollektivtrafiken förändras tillfälligt

Busslinje 3 kommer endast köra på Ströget i nordlig riktning, det vill säga mot Ranten. Därför kommer hållplatsläge "Smedjegatan" och "Westerbergsgatan" mot centrum tas bort under byggskedet. Ni resenärer som brukar kliva av och på här hänvisas till Resecentrum eller hållplatsen "Oden Vårdcentral".

Tidsplan och entreprenad

Gång- och cykelbanan byggs i samarbete med Anläggningsgruppen i Skaraborg AB. Byggstart den 9 augusti 2016.

Plantis-projektets andra delar i höst/vinter

  • Gula villan rivs och nytt hus byggs
  • Nytt gång- och cykelstråk, från O'Learys till Kyrerörsskolan
  • Ny belysning i hela parken - 50 nya belysningspunkter

Detta har hänt tidigare

Våren och sommaren 2014 öppnade vi upp för dialog om Plantis och megalitkulturen. Arkitektfirman Sweco fick sammanställa alla förslag som kom in från falköpingsborna. Det resulterade i ett antal skisser som visar hur Plantis skulle kunna utformas för att bli en ny modern mötesplats för alla åldrar.

Se Sweco's förslagPDF på parkens framtida gestaltning, som vi jobbar efter.

Idéskisser på Plantis nya utformning