Förskolan Trollet har återuppstått

Äldst blir yngst! Första spadtaget för nya Trollets förskola togs i augusti förra året. I oktober 2019 kan alla barn och pedagoger återvända till en ny modern förskola med sikte på framtiden.

Fredag 31 augusti togs första spadtaget för nya förskolan Trollet på Bergsliden.

Det ihärdiga regnet var inget som hindrade barn och pedagoger att med stor glädje och entusiasm sätta spadarna i marken. Under byggtiden finns förskolan i moduler vid Dotorpsskolan, så entreprenören NCC får räkna med många studiebesök under byggtiden av de förväntansfulla barnen. I oktober 2019 kommer de kunna återvända en modern förskola med sikte på framtiden.

Trollet är den första förskolan som byggs enligt det funktionsprogram för förskolor som barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram tillsammans med pedagoger och förskolechefer i kommunen. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig förskola. 

Illustrationsbild av förskolan Trollet

Illustrationsbild av förskolan Trollet

Fastigheten

Den nya förskolan är ritad av PE Arkitektur och kommer innehålla 5 avdelningar och ett tillagningskök. Byggnaden kommer att få en solcellsanläggning och byggnadens energiförbrukning blir 25  procent bättre än vad byggreglerna egentligen kräver.

Tidsplan

Första spadtag/Byggstart 31 augusti 2018 och förskolan beräknasstå klar oktober 2019.

Entreprenör

Total entreprenör NCC