Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-11-01

Följ rondell-bygget vid Ålleberg center

Arbetet med den nya rondellen vid Ålleberg center är i full gång. Se filmen nedan från arbetets början.

Ny cirkulationsplats vid Ålleberg center

Publicerad 2017-06-28

Kartbild 

En ny cirkulationsplats ska byggas på väg 46 mot Ulricehamn, vid Ålleberg center. Cirkulationsplatsen kommer att ge befintligt och kommande handelsområde en säkrare trafiklösning med god framkomlighet och tillgänglighet för samtliga trafikanter.

Mellan den nya och den befintliga cirkulationsplatsen byggs två busshållsplatser med väderskydd. I projektet ingår även gestaltning av nya och befintliga cirkulationsplatsen.

Skiss på cirkulationsplats

Tidsplan

Inledande arbete utanför vägområdet kommer att pågå mellan vecka 26 – 27.
Från och med vecka 32 sätts bygget av cirkulationsplatsen igång.
Arbetet beräknas vara klart 30 november 2017.

Under byggtiden kommer trafiken att släppas fram med viss omledning under projektets olika delar.

Budget

16 miljoner

Samarbete och entreprenad

Falköpings kommun genomför projektet efter att ha planerat utformningen tillsammans med Trafikverket.

Entreprenör för genomförandet är PEAB Anläggning AB.