Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-10-05

Ålleberg sportcenter på väg till bilfritt område

Byggnationen av ett bilfritt område kring Ålleberg sportcenter och Ållebergsgymnasiet är nästan avslutat.

Nu är den nya infarten från Holldendergatan till Ållebergsgymnasiets stora parkering öppnad. Även övergångsstället på Hollendergatan är färdigt. Det som återstår är asfaltering av gångvägen längs parkeringen och gräsytorna runt omkring.

En bom kommer att sättas upp för att hindra trafik från Högstenagatan, området (Ålleberg Sportcenter) blir därmed helt bilfritt. Utanför skyltade parkeringar så råder parkeringsförbud och felparkerade bilar kommer att få parkeringsanmärkning.

Projektet beräknas vara klart i slutet av november.

Fler åtgärder kommer 2017

En gångväg ska anläggas från parkeringen till spelaringången till Odenvi.
Det blir även bättre gångvägar generellt i området.
Det ska också anläggas fler cykelparkeringar och en del gamla ska tas bort.

 

Nedan kan du läsa tidigare information
—————

Artikeln publicerades 2016-07-06

Ny infart från Midfalegatan till Odenrinken, Ållevi m.fl.

Skiss över den nya infarten från Midfalegatan och det bilfria området

För att öka trafiksäkerheten byggs en ny infart från Midfalegatan till Ållebergsgymnasiets sporthall och Odenrinken, konstgräsplanerna Odenvi och Ållevi samt till boulebanorna. Syftet är att skapa ett bilfritt område och den första etappen ska vara klar i juni 2016.

I etapp 1 anläggs en infart från Midfalegatan för att alla föräldrar tryggt ska kunna lämna/hämta sina barn när det är träning eller match i området. Det blir även en ny p-plats för bortalagens bussar samt ny cykelparkering vid Ållebergsgymnaisets sporthall och Odenrinken. Parkeringsrutor för rörelsehindrade kommer att finnas på parkeringen vid Odenrinken, med infart från Verkstadsgatan, samt vid den stora parkeringen utmed Hollendergatan.

I etapp 2 planeras en anslutning från Hollendergatan direkt in till den stora parkeringen med 192 p-platser, närmast konstgräsplanerna. Från p-platsen anläggs en gångväg utmed Odenvis södra sida mot sporthallen. Dessutom planeras en säker gångväg över Hollendergatan för gymnasielärare/elever mot stora entrén på A-huset. Än så länge finns inget startdatum klart för etapp 2.


Projektledare
Håkan Gustafsson, gatuingengör
hakan.gustafsson@falkoping.se
0515-88 52 44.