• Information om coronaviruset covid-19 Falköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Drift av gator, parker & torg

I tätorterna i Falköpings kommun finns ett antal gator, torg, parker och grönområden. De finns till för medborgaren för rekreation och för att skapa en trivsam stadsmiljö. Här finns alléer och planteringar i rabatter och urnor på torg och utmed gator. Dessa sköts av Park- och gatuavdelning.