Flygplatsen

Flygplatsen i Falköping ägs och drivs av Falköpings kommun. Anläggningens miljöansvar ingår i tekniska nämndens och samhällsbyggnads-förvaltningens ansvarsområde. Flygplatsen är avsedd för affärs- och klubbflygplan.

Bandimensioner

Längd 1 316 meter och bredd 30 meter

Banbelysning

Lågintensiv

Inflygningsljus

Lågintensiv. Den lågintensiva delen kan radiotändas.

Grässtråk L=800 meter, B=55 meter

Bränsle 100 LL på beställning