Gräva och shakta

För att få gräva i allmän platsmark krävs grävtillstånd från kommunen. Det kan gälla nedläggning och byte av VA-ledningar, el- eller telekablar i gatu- eller parkmark.

Samordning och planering

Den som söker tillstånd för grävning i allmän platsmark är skyldig att, under projekterings- och planeringsstadiet, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen och föra en dialog för bästa tekniska lösning och samordning av andra projekt som kan vara aktuella. Även andra berörda anläggningsägare ska beredas möjlighet att medverka i denna planering.

Här kan du se kommunens planerade beläggningsarbetenlänk till annan webbplats

Kan även gälla privatpersoner

Så länge du gräver på din egen tomt behövs inget grävtillstånd.
Om du byter VA-ledningar på tomten kanske du behöver gräva ut till anslutningspunkten i tomtgräns. Ibland påverkas då gångbanan eller gatan utanför tomten av grävningen. Då måste du ansöka om grävtillstånd. Sätt dig själv som ledningsägare och ange vilken entreprenör som utför jobbet.

Ledningskollen

Även om du ska gräva på din egen fastighet gör du bäst i att anmäla ärendet i Ledningskollen. Då får du reda på om det finns el- eller telekablar där du har tänkt att gräva. För att få information om befintliga VA-ledningar kan du kontakta VA-avdelningen.

I Ledningskollen har du möjlighet att begära ut en karta över området du har tänkt att gräva inom.

Ansök om grävtillstånd

För att arbete ska få påbörjas måste det finnas en tillåten trafikanordningsplan (TA-plan) som är granskad av kommunen och ett beviljat grävtillstånd. Normalt är handläggningstiden fyra veckor. De regler som gäller för att få gräva i kommunens mark finns anvisade i Grävning i allmän platsmarkPDF

För schakt i närheten av träd finns särskilda regler att ta hänsyn till. De hittar du i Grävning i allmän platsmark intill trädPDF

Ansökan om TA-plan och grävtillstånd görs via vårt handläggarsystem RoSy-webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta med sökta grävtillstånd, gatuarbeten och markupplåtelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! Kartan uppdateras varje natt


Krävs ett tillstånd enligt ordningslagen söks det på Polismyndighetens hemsida