Enkät

Välkommen att delta i vår enkät som skickas ut i samband med vårt arbete med att ta fram en ny trafikstrategi. Genom ditt svar kan du hjälpa oss att få en bra överblick över de transporter er verksamhet utför samtidigt som det ger oss bra tankar och idéer som rör godstransporter att ha med när strategierna kring trafik formas. Tack för att du tar ett par minuter att besvara våra frågor!

Sista svarsdag är den 28 januari klockan 23.30.

2. Hur många anställda har din verksamhet? * (obligatorisk)
2. Hur många anställda har din verksamhet?3 Hur många transporter utför din verksamhet en genomsnittlig dag? * (obligatorisk)
3 Hur många transporter utför din verksamhet en genomsnittlig dag?
5. Vart går dina transporter i huvudsak? * (obligatorisk)
5. Vart går dina transporter i huvudsak?


7 A. Hur stor andel (andel i procent) av transporterna görs utanför Falköpings kommun? * (obligatorisk)
7 A. Hur stor andel (andel i procent) av transporterna görs utanför Falköpings kommun?7 B. Hur stor andel (andel i procent) av transporterna görs inom Falköpings kommun? * (obligatorisk)
7 B. Hur stor andel (andel i procent) av transporterna görs inom Falköpings kommun?7 C. Hur stor andel (andel i procent) av transporterna görs inom centralortens centrum? Med centrum avser vi området torget med kringliggande gator för handel och service. * (obligatorisk)
7 C. Hur stor andel (andel i procent) av transporterna görs inom centralortens centrum? Med centrum avser vi området torget med kringliggande gator för handel och service.
9. Vilken typ av transporter har din verksamhet? Här kan du markera ett eller flera alternativ * (obligatorisk)
9. Vilken typ av transporter har din verksamhet? Här kan du markera ett eller flera alternativ
10. Vad består godset av? Här kan du välja ett eller flera alternativ. * (obligatorisk)
10. Vad består godset av? Här kan du välja ett eller flera alternativ.