27 mars 2023
Trafik & gator

Enkät om BK1 och BK4

Välkommen att delta i enkäten som kommer att ligga till grund för vår nästa åkerinätverksträff den 25 maj. Vi hoppas på att du ska hinna besvara några frågor som vi kan använda som utgångsläge för fortsatt dialog när vi ses. Tack för att du deltar!

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.