• Information om coronaviruset covid-19 Falköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

Tillbudsrapportering brand

Det är viktigt att vi hjälps åt att hindra och förebygga bränder i ett tidigt skede för att undvika att den stora branden inträffar. Vi vill att alla hjälps åt att rapportera in alla brandtillbud, allt från försök till brand och olyckshändelse till fullt utvecklad brand.


Namn på verksamhet där händelsen/tillbudet inträffat

Datum och uppskattad tidpunkt för händelsen
Typ av tillbud * (obligatorisk)
Välj vad du vill rapportera
Typ av tillbud
Beskriv kortfattat händelsen
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till ansvarig för anmälan
Kontaktuppgifter