ICE i mobilen

Mobiltelefon

Om du råkar ut för en olycka och blir skadad eller medvetslös så vill räddningspersonalen snabbt få tag i dina anhöriga. Lägg in deras telefonnummer i din mobiltelefon under den internationella beteckningen ICE - In case of Emergency.

Med ICE-kontakter i din mobil kan räddningspersonalen snabbt få tag i rätt anhörig som kanske dessutom kan berätta om din blodgrupp eller eventuella allergier eller sjukdomar. All tid som kan vinnas är viktig för att både den drabbade och de anhöriga ska kunna bearbeta upplevelsen av olyckan.

Telefonlås och knapplås

De flesta mobiltelefoner är idag av typen smartphone (till exempel iPhone eller Android). Många väljer att låsa telefonen med en PIN-kod för att skydda personlig information men då kommer man inte åt adressboken och kan alltså inte hitta ICE-kontakter. Därför finns flera appar för både Android och iPhone som gör ICE-nummer och annan viktig information tillgänglig trots att telefonen är lösenordsskyddad.

På Androidtelefoner kan du lägga in ICE-nummer i Ägarinformationen för att den ska synas även när skärmen är låst. Om du har iPhone kan du komma åt ICE-kontakter via Siri trots knapplås.

Om du har en iPhone med iOS 8, så finns en funktion för att visa ICE-information trots att din telefon har knapplåset aktiverat. Du hittar funktionen i appen ”Hälsa”. Öppna appen. Därefter:

  • Välj Medicinskt ID
  • Välj Ändra
  • Lägg till Nödkontakt.

Ambulanspersonalen kan nu enkelt komma åt dina ICE-kontakter trots att telefonens knapplås är aktiverat.