Vid olyckor

Blåljus

När en olycka inträffar är det viktigt att veta vad du själv kan göra innan räddningstjänst eller ambulans hunnit fram. Ett snabbt agerande kan rädda liv och skador kan begränsas eller till och med undvikas helt.

Ingen olycka är den andra lik. Men det finns några allmänna förhållningssätt som gäller vid de allra flesta typer av olyckor.

  1. Rädda - Det första och viktigaste är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara.
  2. Varna - Steg två är att du varnar andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.
  3. Larma - När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa 112 SOS Alarm.
  4. Släck - Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort, kan du själv försöka släcka eller begränsa elden. Men riskera aldrig din egen säkerhet.

Du har ett ansvar att hjälpa

En grundläggande princip i vårt samhälle är att var och en av oss har huvudansvaret för att skydda vårt liv och vår egendom vid små eller stora olyckor. Men på flera ställen i lagen står det att vi också har en skyldighet att larma, varna eller hjälpa till:

  • På land gäller att stanna kvar vid en olycka som du själv varit med i, annars räknas det som smitning. (Lag 1951:649 om straff för vissa trafikbrott)
  • Om du upptäcker en olycka som innebär fara för någons liv ska du, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller om du som får veta att det finns fara för att en sådan olycka ska inträffa. (Lag 2003:778 om skydd mot olyckor).
  • På sjön är alla befälhavare skyldiga att lämna all hjälp och vara behövliga vid en räddningsinsats, om det kan ske utan allvarlig fara för den egna båten eller för dem som är ombord (Sjölagen 1994:1009).