Heta arbeten

För att kunna hantera arbetssituationer där det föreligger risk för brand måste dina medarbetare vara certifierad för Heta arbeten. Alla inblandade måste veta hur man förebygger brand och hur man agerar om faran skulle vara framme.

Certifikatet ska förnyas vart 5:e år.

Tid: 6 timmar