Brand och säkerhet (BSU)

Teori
Brandförlopp, förebygga brand, brandrisker, utrymning.

Praktik
Handbrandsläckare, inomhusbrandpost, brand i kläder.

Tid: 3 timmar