Utbildningar

Övar HLR på docka

Information och kunskap om hur du kan förebygga bränder och olyckor i samhället är viktigt. Vi måste minska riskerna för olyckshändelser genom att skapa ett ökat riskmedvetande, och om en brand eller annan olycka skulle hända, kunna ingripa på rätt sätt.

Vi erbjuder olika utbildningar för skolor, företag, allmänhet, myndigheter och organisationer. Utbildningen ger deltagarna viktig kunskap i att rädda liv och kunna ingripa mot brand.

Våra utbildningar

Brand och säkerhet (BSU)
Heta arbeten
HLR med hjärtstartare
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)