Om oss

Vi arbetar för ökad säkerhet. Vid en olycka som den drabbade inte kan hantera på egen hand, är vi redo att rycka ut och hjälpa till. Inom en minut, från det att vi fått larm om en olycka, påbörjar vi vårt arbete för att hjälpa den drabbade.

En stor del av vårt arbete består av att förebygga olyckor. Det gör vi bland annat genom att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera på ett säkert och skadebegränsande sätt om en olycka inträffar.

Vid extraordinära händelser arbetar vi tillsammans med andra samhällsfunktioner för att ge stöd och hjälp till dem som bor och vistas i kommunerna.