Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2018-01-04

Ungdomsvärdar på sta'n

Nyligen har fyra unga vuxna anställts som ungdomsvärdar för att finnas i de miljöer där ungdomar finns i Falköping. De ska vara goda förebilder och bygga broar mellan ungdomar, skapa ökad förståelse för varandras kulturer och lösa eventuella konflikter. Syftet är att skapa bättre stämning och kamratskap samt minska mobbning och skadegörelse.

Enligt Christian Carlsson, enhetschef på Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS), har det länge funnits en tanke om att jobba förebyggande med ungdomar på deras villkor och finnas för dem på deras mötesplatser.

När människor från många olika länder valt att bosätta sig i Falköping måste vi alla samarbeta för att få ett socialt hållbart samhälle som inkluderar alla. Ungdomarna är vår framtid och det är väldigt viktigt att vi lär känna varandra.

Ungdomsvärdarna skapar trygghet

Brandmästare Perry Malmberg är projektledare för ungdomsvärdarna och planerar deras olika uppgifter och schema.

Ungdomsvärdarna ska skapa trygghet och finnas i skolorna,på biblioteket och Ungdomens hus samt vistas på gator och torg i Falköping. De kan jobba både dagtid och kvällstid beroende på vilka aktiviteter som är aktuella.


tre unga män och en ung kvinna i gröna tröjor. Bakom dem står en röd brandbil

− Många ungdomar känner sig vilsna och ensamma, vår uppgift är att försöka se alla och öka gemenskapen! Det säger de nya ungdomsvärdarna Khaled Tayar, Rand Sawwan, Jegar Osman och Rashed Chekho. Tillsammans behärskar de många språk, bland annat svenska, engelska, arabiska, turkiska och kurdiska.