Publicerad: 2019-12-06

SMS invigde de nya lokalerna

I november 2018 sattes spadarna i marken för att bygga ut och bygga om lokalerna för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och gata- och parkkontoret på Midfalegatan i Falköping. Nu nästan exakt ett år senare var det redan dags för invigning av de nya lokalerna.

Räddningstjänsten och ambulansen flyttade till Midfalegatan i januari 1995 till ett helt nybyggt hus och blev granne med kommunens gata/parkavdelning. Nu fjorton år senare heter räddningstjänsten Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och arbetar med ett brett samhällsuppdrag för ökad säkerhet i kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Ambulansen som idag har regionen som huvudman, är kvar i huset och har expanderat från 16 till 40 anställda.

- Det har varit självklart att bygga ut med tanke på att uppdraget för organisationen utvecklas hela tiden och för att ytterligare möjliggöra samarbete mellan blåljusverksamhet, säger Stefan Swensson, förvaltningschef Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

30 miljoner då och nu

Byggnaden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och ambulansen har byggts till med 322 kvm i två våningsplan och centralförrådet för gata/park har byggts till med 86 kvm i ett våningsplan, plus ombyggnation av befintliga några befintliga lokaler. När byggnaden byggdes 1995 kostade den cirka 30 miljoner kronor och nu har utbyggnaden och ombyggnaden landat på ungefär samma peng.

- Bygget har flutit på bra och vi har haft en tät dialog mellan projektledning, byggentreprenör och verksamhet, säger Krister Lundberg, byggprojektledare Falköpings kommun.

På bottenvåningen i den nya utbyggnaden finns ett antal kontor och en stor utbildningssal och pentry för externa utbildningar. På andra våning har ambulansen en helt egen avdelning med kontor, konferens, logement och metodrum för övning och utbildning.

Kommunernas samordningscentral, KSC, har också byggts om och fått en högre säkerhetsklass med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. KSC är larm och ledningsplats för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och jobbar med kommunal service i de fyra kommunerna .

- Vi har ett helt nytt och riktigt kraftfullt reservkraftverk som innebär att om strömmen helt skulle slås ut i Falköping kan verksamheten här i huset fortsätta som vanligt, säger Mikael Ström som arbetar som brandmästare på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och som under byggtiden varit en viktig länk mellan verksamheten och byggledningen

Nämnden sammanträdde och invigde

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg bildades i januari 2017 av räddningstjänsterna i Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är politiskt sammansatt av ledamöter från de fyra kommunerna. Nämnden sammanträder fyra gånger per år och vid det sista mötet för i år den 5 december blev det invigning av de nya lokalerna.

- Det här stärker samarbetet ytterligare för blåljusverksamheten och det finns en vision om det här som ett "Trygghetens hus" och i en framtid kanske vi kan hoppas att även kan se polisen här, säger Dan Hovskär (KD), ordförande i nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Bildspel över utbyggnaden