Publicerad: 2019-12-17

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg söker förvaltningschef

Då nuvarande förvaltningschef går i pension, söker vi nu vår nästa förvaltningschef som tillsammans med politik och organisation vill leda verksamheten vidare. Som chef för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är du ytterst ansvarig tjänsteperson för förvaltningen och direkt underställd kommundirektören.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg arbetar i skeendet före, under och efter en oönskad händelse inom kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Falköping är så kallad värdkommun, vilket innebär att driften följer Falköpings kommun där de cirka 90 medarbetarna också har sin anställning. Förvaltningens främsta uppgift är att se till att säkra ett förebyggande brandskydd. Vid olyckor är uppgiften att minska konsekvenserna för den enskilde och för samhället. Arbetet ska präglas av omtanke och ske i nära samarbete med övriga delar av samhället. Förvaltningen är även delaktig i processerna i det breda samhällsskyddsuppdraget och i att stärka den gemensamma förmågan att hantera samhällsstörningar.

Förvaltningschef Samhällsskydd Mellersta Skaraborg - läs mer och ansöklänk till annan webbplats