Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-09-27

Ny organisation för SMS

Två leende äldre män i skjorta och slips. Bakom dem finns en vägg full av skärmar.

Ledningen för Samhällsskydd mellersta Skaraborg är placerad i Falköping. Här finns även kommunernas samordningscentral (KSC) med operativ personal i tjänst dygnet runt. – Samordningscentralen är navet i hela organisationen och vi är mycket nöjda med hur KSC fungerar, säger fr.v. räddningschef Roger Almgren och Stefan Swenson, förvaltningschef.

Fler heltidsanställda brandmän och färre deltidsanställda än tidigare. Utryckningstiden har minskat till 90 sekunder, istället för 5 minuter. Nu finns resurser som kan bidra till ökad trygghet och säkerhet i samhället dygnet runt. Det är resultatet av den nya personalorganisationen som började gälla i slutet av augusti.

I januari gick räddningstjänsterna i de fyra kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm samman i den gemensamma organisationen Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS).
– Nu har vi även fått den personalstyrka som krävs för den nya organisationen, säger förvaltningschef Stefan Swenson. Den samordnade verksamheten har gjort oss effektivare och nu vill vi gärna att övriga förvaltningar i kommunerna får upp ögonen för vad vi kan utföra 24:7.

Bemanning dygnet runt och året om

På de fyra räddningsstationerna finns en grundbemanning med en styrkeledare, två heltidsanställda brandmän och två deltidsanställda. I Floby finns en styrkeledare på deltid och tre deltidsbrandmän. Totalt är det cirka 160 personer anställda. Anspänningstiden, dvs. tiden från det larmet går till att räddningsstyrkan lämnar brandstationen, har minskat från 5 minuter till 90 sekunder.

Bredare uppdrag

SMS:s uppdrag har breddats och de gemensamma resurserna ger möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och det breda samhällsskydd som medborgarna har behov av. Två offensiva enheter arbetar med utbildningar på skolor och övriga kommunala förvaltningar. Säkerhetsservice för äldre i Falköping och Tidaholm fortsätter liksom samarbetet med hemtjänst och nattpatruller. De åker även på inbrottslarm i kommunala fastigheter och kan finnas ute på gator och torg för att öka tryggheten på sta’n.

Det framgångsrika arbetet med ungdomsbrandkåren Backdraft fortsätter. Ännu ett ungdomsprojekt startar inom kort för att öka tryggheten i miljöer där ungdomar vistas.