Säkerhetsservice för äldre

Magnus som åker ut till äldre för att hjälpa till med säkerhetsservice

Säkerhetsservice erbjuds till dig som har behov av en extra hand och bor i Falköping eller Tidaholm. Syftet är att skapa ökad trygghet samt förebygga och minska antalet olyckor i hemmet. Tjänsten är gratis.

Säkerhetsservice utförs av personal från Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Du kan få hjälp med följande tjänster i ditt hem.

  • Byte av glödlampor, proppar och batterier
  • Fästa sladdar
  • Halksäkra mattor
  • Sätta upp gardiner och tavlor
  • Montera brandvarnare

I kommunerna Skara och Götene erbjuder vi rådgivning för att minska risker i hemmet.

Säkerhetsrond i hemmet

Vid en säkerhetsrond går vi tillsammans igenom en checklista för att se vad som behöver åtgärdas i ditt hem för att öka brandsäkerheten och minska risken för fall- och halkolyckor.

I checklistan noteras de brister och åtgärder som bör göras. En del brister kan du åtgärda själv medan du kan behöva hjälp med andra.

Säkerhetsronden och övriga insatser är gratis. Du betalar endast för eventuellt material som glödlampor, halkskydd osv.

Många äldre skadas hemma

I Sverige skadas drygt 100 000 äldre personer varje år på grund av fallolyckor. Cirka 1 000 av dessa omkommer till följd av skadorna.