Säkerhet på isen

Litet barn åker skidskor på sjö

Det finns ingen helt säker is. Testa alltid isen innan du ger dig ut och ha alltid med dig någon i sällskap och nödvändig utrustning. Om någon går igenom isen ska du ringa 112.

Testa isens tjocklek

Testa isens tjocklek med hjälp av en isspik. Det ska vara minst tio centimeters kärnis för att du ska kunna gå på den. Kärnisen är genomskinlig och hård. Mörkare färg tyder på en tunnare is.

Var försiktig om du ser tjocka drivor av snö, isen kan vara bortsmällt under snön. Det finns ingen helt säker is. Isen förändras hela tiden, bland annat på grund av väderlek och vattenströmmar. Vårisar är särskilt förrädiska.

Om du hamnar i vattnet

  • Vänd dig om mot det håll du kom ifrån.
  • Är iskanten tunn så försök att hacka dig fram till is som kan bära dig. Först då kan du ta fram dina isdubbar.
  • Jobba med en isdubb i taget och ta hjälp av ett kraftigt simtag med benen för att häva dig upp.
  • När du väl är uppe - res inte på dig utan fortsätt åla dig fram på isen.

Ring 112

Påkalla alltid uppmärksamhet från din omgivning och ring eller be någon annan ringa nödnumret 112. Det är inte säkert att du ensam kan klara en livräddning och det är alltid en fara med att bli nedkyld. Om personen är vid medvetande och har huvudet ovan vattenytan kan du planera dina insatser ordentlig i stället för att agera i panik.

Läs mer om issäkerhet på Svenska livräddningssällskapetlänk till annan webbplats