• Information om coronaviruset covid-19 Falköpings kommun följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

På semestern

Campingplats

Även när du reser och bor borta ska du se till att du är trygg och säker. Tänk efter före, hur du kan öka din och även andra semesterfirares säkerhet.

På campingplatsen

Ska du fira semestern i husvagn, tält eller kanske husbil? Din trygghet vad gäller brandsäkerhet är minst lika viktig där som i din bostad.

I husvagnen och husbilen

 • Ställ inte din husvagn eller husbil närmre än fyra meter från din granne.
 • Brandvarnaren är given även här. Du sover tryggare med sådan livvakt.
 • Se till att gasolen inte läcker. Det finns både läckagevarnare eller läckspray att använda till detta. Prata med din gasleverentör.
 • Utrymmet är begränsat vilket innebär att du måste vara extra försiktig med levande ljus. Tänk på var du placerar dem så de inte står för nära något som lätt tar eld.
 • Vi rekommenderar att du har en handbrandsläckare, om något skulle hända.

I tältet

 • Ha aldrig öppen låga eller glödande kol i tält eller förtält. Det kan vara lockande en kylig kväll att få lite extra värme i tältet från grillens glöd, men elden "äter" syre och det har hänt att människor kvävts i sömnen. Ett tält kan också övertändas snabbt och av elden bildas giftiga gaser.
 • Ha alltid en kniv tillgänglig så att du snabbt kan ta dig ut ur tältet om något oförutsätt skulle hända.

I båten

Åtta av tio hushåll har installerat i brandvarnare sitt hem. Men hur är det ombord på båten? Tänk på att kontrollera och kanske byta batteri på brandvarnaren innan färden börjar. Ha även en handbrandsläckare ombord. Vi rekommenderar en pulversläckare om 6 kilo.

Brandvarnaren reagerar snabbt på den livsfarliga röken och avger då en larmsignal som varnar dig tidigt så att du kan sätta dig själv och andra i säkerhet.

Minska risken för brand

Bränder ombord på fritidsbåtar uppkommer oftast i samband med matlagningen. Så tag det lugnt och planera dina utrymmen.

 • Se till att det inte står onödiga saker på spisen och att det är fritt runt om.
 • Har du sprit eller fotogenkök är risken ofta störst vid påfyllning.
 • Har du gasolkök är det läckage som är största risken. Det finns läckagevarnare - ett bra livförsäkring.Tanka på
 • När du ska tanka båten är det några saker att tänka på.
 • Se till att munstycket är nere i tankhålet eller tratten.
 • Häll inte bensinen från hög höjd, då finns det risk att statisk elektricitet kan antända bensinen.
 • Har du gasolkök är det läckage som är största risken. Det finns läckagevarnare - ett bra livförsäkring.
 • Alla - vuxna som barn- ska ha flytväst ombord - det tycker vi är självklart. Läs mer om flytväst

På resan

Resebrandvarnare

Ett bra skydd är att köpa en resebrandvarnare som du kan hänga upp i taket i ditt rum. En tidig varning ger dig en bättre chans att ta dig ut. Vissa resebrandvarnare har också en extrafunktion som tjuvlarm som man kan koppla till hotellrumsdörren. När dörren öppnas tjuter larmet.

Kontrollera innan du reser att brandvarnaren fungerar och att batterierna är OK.

Utrymningsplaner och nödutgångar

På alla hotell och passagerarfartyg ska utrymningsplaner finnas och nödutgångar vara väl skyltade. Kolla dessa det första du gör.

Om det skulle bli aktuellt att utrymma, kan det vara svårt att se skyltarna och dessutom är det bråttom. Så tänk efter före - så kan du agera säkert och göra rätt om något skulle inträffa.

Säkerhetsföreskrifter

På hotell och färjor finns det säkerhetsföreskrifter. Ta del av dessa. Det tar bara någon minut att läsa igenom.