Krisberedskap

Kvinna häller upp vatten ur en vattendunk

Elen försvinner, värmen försvinner. Ingen vet hur länge. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Vad kan du göra?

Vid en större samhällskris så kommer samhällets hjälpaktörer, bland annat vi, behöva prioritera och det kan ta lång tid innan just du får hjälp. Fundera på hur exempelvis ett långvarigt elavbrott skulle påverka dig. Att vara medveten om kända risker och att vara mentalt förberedd ger dig bra förutsättningar att klara av att ta hand om dig själv när samhället inte fungerar som vi är vana vid.

Planera för att klara dig med mat och vatten i minst 72 timmar. Du kan komma att behöva klara dig själv mer tid än så, men det ger dig tid att tänka igenom din situation för att kunna fatta viktiga beslut. Packa en krislåda så att du är förberedd.