Rökning

Man som röker inomhus

Cigaretter som antänder kläder, möbler och annan inredning är den vanligaste kända orsaken till dödsbränder i Sverige. Många dödsbränder orsakas av sängrökning.

Många dör i sängrökning

Sängrökning är en vanlig orsak till dödsbränder i bostäder. Många som dör i sådana bränder är över 60 år och bor i eget boende. De med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga samt de som är påverkade av alkohol eller mediciner löper större risk än andra att dö av sängrökning eftersom de inte hinner sätta sig i säkerhet.

Minska risk för brand

För att minska riskerna för bränder på grund av sängrökning finns en europeisk gemensam europeisk standard med säkerhetskrav för självslocknande cigaretter. Cigaretter på den europeiska marknaden ska vara tillverkade av ett speciellt papper som gör att de slocknar efter ungefär en minut om de inte röks.

Töm aldrig en askkopp direkt i hushållssoporna utan att blöta askan först.