Brandsläckare

Man håller i brandsläckare

Små bränder kan oftast släckas med vatten eller kvävning till exempel med en filt eller en matta. Men elden kan ta sig fort och det blir svårt att komma nära det som brinner. Då kan det vara bra att använda en brandsläckare.

Så använder du en brandsläckare

  • Dra ur säkringen.
  • Lossa slangen (om det finns på din brandsläckare).
  • Rikta munstycket mot det som brinner.
  • Sikta innan du trycker in handtaget.
  • Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
  • Gå nära branden och huka dig ner.
  • Tryck in handtaget.
  • Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Vilken brandsläckare ska jag välja till mitt hem?

Till hemmet är en 6 kg pulversläckare (lägst klass 43A233BC) det mest lämpliga. Brandsläckaren placerar du i anslutning till ytterdörren.