Brandfilt

Man håller i brandfilt

Med brandfilt kan du släcka mindre bränder, brand i kläder eller om det börjar brinna på spisen. Vi rekommenderar en brandfilt som är 120 cm x 180 cm.

Brandfilten kväver elden. Tänk på att inte kasta filten på branden. Lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden. Förvara gärna brandfilten så att du lätt kommer åt den. Till exempel i hallen eller i köket.

Brand i kläder

Om det börjar binna i någons kläder, lägg personen på marken eller golvet så att elden kvävs. Händerna kan hållas för ansiktet som skydd. Lägg på brandfilten och stryk/tryck med händerna ovanpå filten. Lyft bort filten nerifrån och upp, så att inte elden kan flamma upp i ansiktet på personen som drabbats.

En filt i naturmaterial funkar också

Det finns speciella brandfiltar, men även vanliga filtar kan användas för att kväva en brand. Tänk på att aldrig använda fleece eller något annat konstmaterial.