Översvämning

Översvämning vid undergång

Under perioder med mycket regn och skyfall finns det saker du bör tänka på. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

Förebygg vattenskadan

Bor du i utsatt område där översvämning är vanligt kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att rådgöra hur du på ett bra sätt kan förebygga vattenskada i din bostad.

Efter att utpumpning är klar eller vattnet runnit undan, behöver ofta fler åtgärder vidtas för att vattenskadan inte ska förvärras och för att det skadade utrymmet ska bli torrt och fuktfritt. Ring ditt försäkringsbolag och anmäl skadan. Försäkringsbolaget gör bedömningen om en sanering ska beställas.

Vid översvämning i din bostad som orsakas av till exempel kraftig nederbörd - och du inte själv har möjlighet att länsa undan vatten som strömmar in - kan du ringa 112.

Nedan kan du se MSB:s film om hur du skyddar dig mot översvämning.