Skriftlig brandskyddsredogörelse

Samhällsskydd mellersta Skaraborg ansvarar för tillsyn i Falköping, Götene, Skara och Tidaholm.

Den skriftliga brandskyddsredogörelsen (BSR) är en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Frågorna i redogörelsen gäller byggnadstekniska brandskyddslösningar och rutiner för att garantera daglig drift. Även organisatoriska brandskyddsåtgärder och beredskap för brand, tillexempel utrymningsplanering och egen släckinsats tas upp i redogörelsen.

Vem är ansvarig för att redogörelsen lämnas in?

Fastighetsägaren har ansvaret för att redogörelsen lämnas in till Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Verksamhetsutövaren är skyldig att lämna de uppgifter som ägaren behöver för att kunna fullgöra sin skyldighet att lämna en skriftlig redogörelse.

Lämna in din redogörelse

Fyll i blankett om brandskyddsredogörelsePDF