Klasser för brandfarliga varor

Brandfarliga vätskor delas in i klasser beroende på flampunkten. Begär information vid inköp.

Klasser

Klass 1

Bensin, aceton, metanol, etanol, toluen, råolja, thinner, rödsprit, spolarvätska

Klass 2A

Xylen, vissa färger (snabbtorkande) och rostskyddsfärger

Klass 2B

Fotogen, naftaprodukter, terpentinolja, oljefärg och oljelack

Klass 3

Eldningsolja, dieselolja, vissa tändvätskor, anilin och myrsyra


Om större kvantiteter hanteras än nedanstående siffror anger, ska tillstånd sökas.

Klass 1-, klass 2-, klass 3-vätska (total volym)

Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet (restauranger, skolor, sjukhus)

100 liter

Övrig yrkesmässig hantering, inomhus

500 liter

Övrig yrkesmässig hantering, utomhus

3 000 liter

Inomhus och utomhus per hushåll för hushållets behov

100 liter


Klass 3-vätska för uppvärmning eller elproduktion

Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet (restauranger, skolor, sjukhus)

10 000 liter

Övrig yrkesmässig hantering, inomhus

10 000 liter

Övrig yrkesmässig hantering, utomhus

50 000 liter

Inomhus och utomhus per hushåll för hushållets behov

10 000 liter


Gas

Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet (restauranger, skolor, sjukhus) Inomhus

2 liter

Yrkesmässig hantering vid publik verksamhet (restauranger, skolor, sjukhus) Utomhus

60 liter

Övrig yrkesmässig hantering, inomhus

250 liter

Övrig yrkesmässig hantering, utomhus

1 000 liter

Inomhus eller utomhus per hushåll för hushållets behov, gasol,

60 liter

Inomhus eller utomhus per hushåll för hushållets behov, annan brandfarlig gas än gasol

10 liter


Ansökan finns under relaterade länkar