Automatlarm

Automatlarm är en viktig del i en byggnads brandskydd - med hjälp av det kan en brand upptäckas tidigt och större skador kan undvikas.

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små konsekvenser som möjligt. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. En välskött anläggning ger en tidig upptäckt av brand.

Genom att ha installerade automatlarm på företag och industrier kan många större skador undvikas. När brandvarnaren, som är sammankopplad till en central varnare, känner av rök skickas ett larm direkt till oss på räddningstjänsten och en styrka skickas ut.

Genom automatlarmet kan vi direkt se i vilken sektion av fastigheten det brinner. På så sätt slipper vi lägga lång tid på att leta efter vilket rum branden är i och kan istället direkt fokusera på släckningsarbetet. Vi får nu en tidig upptäckt av branden och kan undvika större skador! Tryggt och säkert.