Företag & organisationer

Två män och en kvinna diskuterar 

Det är viktigt att veta vilka krav, lagar och regler du som ägare eller verksamhetsutövare behöver förhålla dig till, så att du kan planera in de åtgärder som är aktuella för just din verksamhet.

På de här sidorna kan du som är företagare eller företrädare för en organisation eller myndighet läsa mer om hur du förebygger och förhindrar en brand samt hur du begränsar skador till följd av en brand.