Falköpings kommun

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Vi arbetar för ökad säkerhet. Vid en olycka som drabbade inte kan hantera på egen hand är vi redo att rycka ut och hjälpa till. Vi jobbar också med att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera på ett säkert sätt om en olycka inträffar.

Kommunwebbar

Logotyper för Falköping, Götene, Skara och Tidaholm Falköpings kommun Götene kommun Skara kommun Tidaholms kommun