Dispens för bred, lång eller tung transport

Dispens krävs för transporter som överskrider gällande fordonsbredd 2,60 meter eller fordonslängd 24 meter. Tunga transporter som överskrider gällande bärighetsklass kan även beviljas dispens på allmänna vägar.

Berör transporten enbart Falköpings kommun ska ansökan skickas in till trafik@falkoping.se.

Sker transporten genom flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket.

Ansökan

Blankett för ansökan om dispens för bred, lång eller tung transport laddas ned från Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats.