Snöröjning

Snöröjning

I Falköping kan vi ofta glädjas åt snörika vintrar! Men snöfall kräver också beredskap för snöröjning och halkbekämpning. Park- och gatuavdelningen har beredskap dygnet runt från och med första november till sista mars. Målsättningen är att alltid röja alla gator samt gång- och cykelvägar första vardagen efter snöfall.

Kommunens ansvar

Vi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, parkeringsplatser samt gång- och cykelbanor. Vi startar redan när det bara kommit fem centimeter snö. Fem maskinförare i taget står beredda dygnet runt mellan första november och sista mars, vilket gör att vi alltid snabbt kan ta oss ut när snö kommit.

Ett frivilligt åtagande

I Falköping, till skillnad från de flesta andra kommuner, behöver inte fastighetsägare ansvara för snöröjning av gångbanor utanför sina hus. Kommunen har åtagit sig att göra detta på frivillig basis, för att värna om sina invånare.

Men tänk på att ni fortfarande själva behöver öppna snövallen vid era infarter, och snön får inte forslas tillbaka ut på gångbanorna.

Prioriterade vägar

Vid snöfall utanför ordinarie arbetstider prioriteras i första hand större gator samt gång- och cykelbanor. Blåmarkerade sträckor på kartorna visar vilka gator och cykelvägar som röjs först i Falköping.

Prioriterade gator och cykelvägar under snöröjningen


Prioriterade gatorPDF
Gator med kollektivtrafik samt större genomfartsleder. Efter snöfall på natten ska alla prioriterade gator och genomfartsleder vara färdigröjda senast kl. 6.30 på morgonen. I bland kan det finnas skäl till att någon gata med lägre prioritet kan hamna högre upp i prioritets­ordning­en. Till exempel om räddningstjänsten snabbt behöver komma fram. Eller om det inte finns någon framkomlighet alls på en viss gata.

Prioriterade cykelvägarPDF
Cykel- och gångvägar som prioriteras är baserat på en kartläggning av vilka vägar som används av barn på väg till skolan.
 

Alla gator och vägar som plogas

Så här jobbar vi!

Vid snöfall sker följande arbetsordning.

Dag 1

Samtliga gator i Falköping öppnas upp och halkbekämpning påbörjas

Dag 2

Fokusering på att förbättra framkomligheten och halkbekämpningen fortsätter.

Dag 3

Om höga snövallar hindrar framkomligheten, transporteras dessa bort.

Snöröjning på vintern

I Falköpings tätort snöröjer kommunen i egen regi. I övriga tätorter anlitas entreprenörer som snöröjer. Se kartor över prioriterade vägar i dessa orter:

 
Plogning och halkbekämpning

Du som går, cyklar eller kör bil, tänk på att det alltid kan finnas risk för halka! Vi bekämpar halkan med kalkstensflis på gator och gångbanor. Privatpersoner är välkomna att fylla en hink med kalkstensflis vid kommunens förråd på Midfalegatan 4, för att använda till egen halkbekämpning.

Av hänsyn till miljön används inte salt, förutom i extrema fall. Halkbekämpning under pågående snöfall ger ingen effekt, utan sker först när snön slutat falla och plogats bort.

Vid plogning i bostadsområden används vissa gångbanor som snöupplag. Halkbekämpning med flis sker då utanför snövallen eller på motsatt gångbana.

Fordon

I centrala Falköping finns det fjorton fordon för snöröjning och halkbekämpning, samt två stycken i Floby. Snöröjare i övriga tätorter använder egna fordon.

I varje fordon finns GPS-sändare som effektiviserar snöröjningen. Genom ständig uppdatering visas vilka gator som är röjda och vilka som återstår.
.

Var rädd om våra snökäppar

Inför vintern placeras snökäppar längs gator samt gång- och cykelbanor. Snökäpparna fyller en viktig funktion när snöröjarna ska ploga och hitta rätt i snöyran. Om de av någon anledning inte finns på plats, kan det innebära fara för både trafikanter och snöröjare.

Har du frågor kring snöröjningen?

På sidan Vanliga frågor har vi samlat svar på frågor som ofta återkommer.